Normal_docent_werk_ontslag_leraar_tas

Leraren uit het primair, voortgezet, middelbaar beroeps-, hoger beroeps- en speciaal onderwijs kunnen een beurs krijgen voor een promotieonderzoek. Het doel is de opgedane kennis en onderzoekservaring direct ten goede te laten komen aan de onderwijspraktijk. Ook verhoogt een groter aantal gepromoveerde leraren voor de klas de kwaliteit van het onderwijs en versterkt het de aansluiting tussen universiteiten en scholen. De huidige aanvraagperiode loopt nog tot en met 5 september 2017. Dit meldt NWO.

Docenten kunnen een promotiebeurs aanvragen voor elk onderzoeksonderwerp. Wel moeten zij kunnen aangeven welk belang het onderzoek heeft voor de eigen onderwijspraktijk of het onderwijs in bredere zin. Alleen leraren met een aanstelling voor onbepaalde tijd bij een onderwijsinstelling die gefinancierd wordt door de Nederlandse overheid komen in aanmerking.

Met de promotiebeurs kan gedurende een periode van maximaal vijf jaar een vervanger worden aangesteld voor de helft van uw contractomvang, met een maximum van 0,4 fte vrijstelling.

De kwaliteit van de kandidaat en het onderzoeksvoorstel wordt beoordeeld aan de hand van twee criteria: kwaliteit, motivatie en overtuigingskracht van de aanvrager en kwaliteit van het voorgestelde onderzoek en de effecten daarvan. Een wetenschapsbrede commissie beoordeelt de aanvragen en stelt een voorkeurslijst samen. De meeste kansrijke kandidaten worden uitgenodigd voor een interview. De kandidaat presenteert het onderzoeksidee aan de beoordelingscommissie. Het domeinbestuur Sociale en Geesteswetenschappen van NWO neemt tenslotte het definitieve besluit over toekenning van de promotiebeurzen.  

Meer informatie op www.nwo.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids