Logo_logo_gezonde_school

Bent u een onderwijsprofessional uit het primair, speciaal, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs en vindt u het leuk om Gezonde School te helpen versterken? Wilt u graag meedenken over inhoudelijke thema’s en vraagstukken? Dat kan! Gezonde School is op zoek naar onderwijsprofessionals voor deelname aan een gebruikerspanel. Dit meldt Gezonde School.

Gezonde School vindt het belangrijk dat het programma goed aansluit op de wensen en behoeften van de professionals op school. Met de bijdrage van onderwijsprofessionals kan Gezonde School ervoor zorgen dat de onderdelen van het programma en de landelijke ondersteuning aansluiten bij wat de school nodig heeft en wat werkt op school. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het vignet Gezonde School, de website gezondeschool.nl, het leerplankader voor sport, bewegen en gezonde leefstijl, ouderbetrokkenheid en schoolgezondheidsprofielen. Wat gaat goed, wat kan beter en wat moet anders? Dat horen hoort Gezonde School graag van de onderwijsprofessionals die werken met de Gezonde School-aanpak.

Gezonde School zoekt schoolmedewerkers zoals mentoren, directies, afdelingsmanagers, zorgcoördinatoren, intern begeleiders en leerkrachten van basisonderwijs tot en met mbo. Ook medewerkers van scholen die (nog) niet op een school werkzaam zijn die bezig is met de Gezonde School-aanpak kunnen meedoen.

Deelnemers ontvangen een aantal keer per jaar een uitnodiging voor een panel-activiteit. Zij beslissen zelf op welke uitnodiging zij wel of niet ingaan. Zo'n vier keer per jaar wordt gevraagd een digitale vragenlijst in te vullen en twee keer per jaar nodigt Gezonde School de panelleden uit voor een werkgroepbijeenkomst in het midden van het land. Alle informatie die in de panels worden opgehaald worden strikt vertrouwelijk behandeld. Afhankelijk van de activiteiten waaraan panelleden deelnemen, ontvangen zij een vergoeding en reiskostenvergoeding.

Aanmelden voor het gebruikerspanel kan door een mail te sturen naar: info@gezondeschool.nl, onder vermelding van 'Gebruikerspanel'.  In het najaar ontvangt u meer informatie over de planning van het gebruikerspanel.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids