Normal_kinderen__les__hulp__juf__lerares__onderwijzer__docent__leerlingen__po__vo

De werkloosheid onder afgestudeerden van de lerarenopleidingen blijft afnemen, zo blijkt uit recente cijfers van de HBO-Monitor. Deze daling is in lijn met de lerarentekorten die, naar verwachting, in de komende jaren verder blijven oplopen. Met name onder afgestudeerden aan de pabo is er sinds 2013 sprake van een spectaculaire daling van het aantal werklozen, maar ook de leraren voor het voortgezet onderwijs zijn steeds gewilder. Dit meld HBO Monitor.

Waar afgestudeerde pabo’ers enkele jaren geleden nog grote problemen ondervonden bij het vinden van een baan, is er sinds het dieptepunt in 2013, toen de werkloosheid bijna 11 procent betrof, sprake van een enorme daling in de werkloosheid. Anno 2016 was nog maar 3,6 procent van de recent afgestudeerde pabo’ers werkloos. Ten opzichte van 2015 is de werkloosheid daarmee wederom gedaald (was 4,3 procent), maar iets minder hard dan in de voorgaande jaren. De werkloosheid van recent afgestudeerde pabo’ers ligt ruim onder het hbo-gemiddelde van 5,0 procent.

Ook de werkloosheid onder afgestudeerden aan de lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs is in de afgelopen jaren fors gedaald. In slechts twee jaar tijd is de werkloosheid onder deze groep meer dan gehalveerd. In 2016 was nog slechts 2,4 procent van de recent afgestudeerde leraren werkloos. De werkloosheid onder deze groep ligt daarmee al sinds 2003 flink onder het hbo-gemiddelde.

De dalende werkloosheid is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de grote vervangingsvraag in het onderwijs. Het onderwijs is één van de meest vergrijsde sectoren, waardoor er sprake is van een hoge uitstroom door pensionering. Ook in de komende jaren zal deze grote uitstroom zich blijven manifesteren. Bovendien is de instroom in de pabo tussen 2014 en 2015 fors afgenomen door de aanscherping van de selectiecriteria. De ontstane lerarentekorten blijven naar verwachting dan ook zeker tot 2025 oplopen. Kijk voor meer informatie op www.hbomonitor.nl.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids