Normal_logo_windesheim

Hogeschool Windesheim in Zwolle start met een Kenniswerkplaats voor Levensbeschouwelijke Educatie en diversiteit in het onderwijs. Leerkrachten in het basis- en voortgezet onderwijs met ideeën op het gebied van zingeving, identiteitsvorming en levensbeschouwing worden opgeroepen hieraan mee te doen. Dit meldt VOO. 

Volgens Erik Renkema, docent Levensbeschouwelijke Educatie en Diversiteit, hebben scholen een impuls nodig voor “dialogische praktijken die leerlingen vormen in hun eigen levensbeschouwelijke ontwikkeling”. Want het is de taak van de school leerlingen voor te bereiden op “een multi-religieuze samenleving”. 
 
Voor de Kenniswerkplaats zoekt Renkema leraren die het belangrijk vinden met leerlingen stil te staan bij zingevingsvragen en verbinding tussen leerlingen willen bevorderen. Ook vragen en ideeën die leraren en scholen hebben over een betekenisvolle invulling van lessen godsdienst of levensbeschouwing komen aan bod.
 
Aanmelden voor de Kenniswerkplaats voor Levensbeschouwelijke Educatie en diversiteit in het onderwijs kan bij Erik Renkema, via erik.renkema@windesheim.nl.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids