Normal_hogeschool_rotterdam__2_

De vraag naar leerkrachten is groot. Vooral jonge mensen zijn gewild nu het onderwijs te maken heeft met een behoorlijk lerarentekort. Pabo’s kampen met een leegloop, doordat studenten vaak nog voor hun afstuderen al aan de slag kunnen op een school. Dat meldt het AD.

Het aantal vacatures voor het basisonderwijs is momenteel zo hoog dat vrijwel geen enkele pabo-student lang bezig is om werk te vinden. Niet zelden worden studenten al voor hun diploma-uitreiking weggeplukt bij hogescholen. Studenten die op deze manier aan de slag kunnen met een bijbaan lopen echter het risico om studievertraging op te lopen. De motivatie om aan het werk te gaan is vaak, logischerwijs, veel groter dan het blokken voor een tentamen.

Ook bij Hogeschool Rotterdam is die trend goed te zien. Opleidingsmanager Anita Derks snapt dat scholen de studenten tijdens hun stage een extra werkdag willen geven. Aan de andere kant vindt ze dat al die praktijkuren het eindonderzoek van de jongeren niet in de weg mogen staan.

Bij pabo’s in het hele land speelt dit dilemma. Toch worden schoolbesturen vaak gevraagd om studenten niet te veel op te zadelen met werk. Pabo’ers moeten in de eerste plaats genoeg tijd hebben om hun studie af te ronden en niet structureel worden opgetrommeld als invalkracht. “Dat vormt op die manier niet de oplossing voor het tekort aan leerkrachten”, zegt Derks.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids