Normal_euro_geld_betalen__10_

De welkomstpremie die de gemeente Rotterdam in het leven heeft geroepen om meer leerkrachten aan te trekken, heeft niet het beoogde effect. Dit zegt adviseur Eddie Meijer van de gemeente Rotterdam tegen het Duitsland Instituut bij de Universiteit van Amsterdam. Dit meldt VOS/ABB.

De welkomstpremie is een eenmalige premie van 5.000 euro voor leraren van buiten Rotterdam, die in Rotterdam komen werken. In het basisonderwijs zijn dat leraren met een academische opleiding. In het voortgezet onderwijs gaat het om bevoegde leraren in tekortvakken zoals wiskunde en scheikunde. 
 
Adviseur Meijer had naar eigen zeggen ook niet verwacht dat het lerarentekort met de welkomstpremie opgelost zou worden. De bonus is volgens hem vooral ingevoerd om leraren over te halen die twijfelen tussen een baan in Rotterdam en een andere plaats. 
 
Naast de welkomstpremie zet Rotterdam in op een lerarenbeurs voor alle leraren op Rotterdamse scholen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Ook pedagogisch medewerkers in de Rotterdamse voor- en vroegschoolse educatie (VVE) komen in aanmerking. Het is niet bekend welk effect dit heeft gehad op de toestroom van leraren.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids