Logo_tilburg_university_logo

Professor Ron Scholte wordt per 1 maart 2017 benoemd tot hoogleraar Zorg voor de Jeugd aan Tilburg University. De leerstoel is verbonden aan de Academische Werkplaats Jeugd bij het onderzoeksinstituut Tranzo van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences. Er wordt samengewerkt met een groot aantal partijen vanuit jeugd(gezondheids)zorg, gemeenten, jeugd-GGZ, jeugd-LVB, kinderopvang, een cliëntenorganisatie en kennisinstituten. Dit meldt Tilburg University.

Ron Scholte studeerde in 1993 cum laude af in de klinische psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen (RU). Tot 1998 deed hij aan diezelfde universiteit promotieonderzoek naar ‘Adolescent Relationships’ bij het departement Developmental Psychology. In 1998 werd hij universitair docent Developmental Psychopathology bij het Behavioural Science Institute, gevolgd door een hoofddocentschap in 2005 en een hoogleraarschap in 2013, allemaal aan de RU.

In 2013 volgde daarnaast het directeurschap van Praktikon, een organisatie voor onderzoek en ontwikkeling in (jeugd)zorg, gemeenten en onderwijs. Ron Scholte publiceerde de afgelopen twintig jaar zo’n tweehonderd wetenschappelijke artikelen in nationale en internationale (top)tijdschriften en boeken. Ook bekleedt hij diverse functies in commissies, besturen of adviesraden, zoals bij het Nederlandse Jeugdinstituut (NJi), de Stichting Pesten, de Stichting Social Work en het Samenwerkingsverband Effectieve Jeugdzorg Nederland (SEJN).

Tranzo is het wetenschappelijk centrum voor zorg en welzijn, waar wetenschap en praktijk op het gebied van zorg en welzijn worden verbonden. In co-creatie met de praktijk heeft Tranzo twaalf academische werkplaatsen en kennisnetwerken opgericht. Binnen de Academische Werkplaats Jeugd staat de transformatie van de jeugdhulp centraal. Drie perspectieven vormen de leidraad bij de onderzoeksvragen en implementatie van de onderzoeksresultaten in de praktijk van de zorg voor jeugd: Wat betekent de transformatie voor de jongeren en hun omgeving? Wat betekent de transformatie voor het handelen van professionals, vrijwilligers en beleidsmedewerkers? En wat betekent het voor de context waarbinnen de zorg geleverd dient te worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids