Normal_schoolkantine__middelbare_school__lunchen

De belangstelling voor zogenaamde tienerscholen neemt toe. Was er de afgelopen jaren op drie plaatsen in Nederland onderwijs mogelijk voor leerlingen van 10 tot 14 jaar, vanaf 2017 komen daar nog minimaal zes locaties bij. Tientallen schoolbesturen onderzoeken momenteel de mogelijkheden hierin. Dit meldt het Algemeen Dagblad.

De tienerscholen zijn in het leven geroepen om de kloof tussen het primair onderwijs en het voorgezet onderwijs te verkleinen. Kinderen van 10 tot 14 jaar volgen daar de laatste twee jaren van de basisschool en de eerste twee van het voortgezet onderwijs. Hierdoor krijgen zij meer tijd om zichzelf te ontwikkelen en een weloverwogen keuze te maken voor het schoolniveau wat bij hen past. Niet alle leerlingen zijn aan het einde van groep 8 hier al toe in staat. 
 
Daarnaast kan de tienerschool voor leerlingen die meer uitdaging nodig hebben in het onderwijs ook een goede oplossing zijn. Zij kunnen dan alvast kennismaken met lesmateriaal voor het voortgezet onderwijs.
 
Vooralsnog gooien de huidige strenge regelgeving en bureaucratie roet in het eten. Het primair en voortgezet onderwijs zijn momenteel nog strikt gescheiden. Dit brengt problemen met zich mee bij bijvoorbeeld de inzet van leraren. Basisschoolleraren en docenten van de middelbare school kunnen niet zomaar worden uitgewisseld binnen de tienerschool. Het onderwijs voor 10- tot 14-jarigen kan daarom geen school worden genoemd. Inmiddels wordt overleg gevoerd tussen schoolbesturen en het ministerie van Onderwijs om de harde knip tussen primair en secundair onderwijs te verzachten. 
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids