Normal_docent__leerkracht__leraar__schoolbord

Toekomstbestendig onderwijs is een grote uitdaging. Flexibiliteit, leren met ict, gepersonaliseerd leren en onderwijsteams zijn onderwerpen van nu. Maar hoe kan daarvoor tijd vrijgemaakt worden voor docenten die al hoge werkdruk hebben? Verminderen we de onderwijstijd, laten we de lessen opvangen door onderwijsassistenten, vergroten we de klassen of schaffen we het taakbeleid af? Het ministerie van Onderwijs wil graag weten hoe onderwijsprofessionals over de mogelijkheden denken. Dat meldt Regioplan.

Regioplan heeft digitale platforms ingericht waar docenten, schoolleiders en schoolbestuurders hun mening kunnen geven en mee kunnen discussiëren over de manieren om tijd te creëren voor onderwijsverbetering. Om mee te kunnen praten heeft Regioplan een korte vragenlijst gemaakt die ingevuld moet worden. Daarna ontvangen de deelnemers een uitnodiging voor een discussiegroep op het platform. De onderwijsprofessionals kunnen dan meteen hun inbreng geven. Regelmatig legt Regioplan nieuwe visies en stellingen voor.

In januari 2017 ligt er een rapportage met bevindingen uit de discussie. Met de uitkomsten kan er door het ministerie en het onderwijsveld verder worden gewerkt aan de mogelijkheden voor onderwijsverbetering.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids