Hoogleraar Biopsychologie van het Leren aan de Open Universiteit Renate de Groot

Het College van bestuur van de Open Universiteit heeft per 1 november dr. Renate de Groot benoemd tot hoogleraar Biopsychologie van Leren bij het Welten-instituut, het onderzoekscentrum voor leren, doceren en technologie van de Open Universiteit. Met behulp van de leerstoel 'Biopsychologie van Leren' beoogt prof. dr. Renate de Groot kennis en inzicht te krijgen in hoe context en condities het leerproces, de lerende en de leeruitkomsten beïnvloeden. Dit meldt de Open  Universiteit.

Doel van de leerstoel Biopsychologie van Leren is voorwaarden voor leren te onderzoeken en inzichtelijk te maken. Het uiteindelijk doel is om door ontwikkeling van diverse interventies, handreikingen en onderwijsinnovaties aan te kunnen bieden die het leerproces, de context of conditie van de leerling of de leeruitkomst op effectieve, efficiënte en bevredigende wijze kunnen bevorderen. Dit soort innovaties zullen zich niet beperken tot alleen leerlingen in het primair en secundair onderwijs, maar ook zeker de ontwikkeling van instrumenten en apps omvatten die van belang kunnen zijn in het volwassen (afstands-)onderwijs.

Leren is geen geïsoleerde cognitieve gebeurtenis in de hersenen van de leerling. Naast het persoonlijk leervermogen hangt de mate waarin geleerd wordt sterk af van de context van en de condities waaronder een persoon probeert te leren. Hierbij wordt context gedefinieerd als de (leer)omgeving waarin het leren plaatsvindt en de condities als variabelen die rechtstreeks de biopsychologie van de student negatief of positief beïnvloeden. Genetica, context en condities kunnen gezamenlijk ook wel voorwaarden voor leren genoemd worden.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids