Logo_open_universiteit__logo

In de afgelopen decennia is de complexiteit van samenwerkingsverbanden binnen en tussen organisaties sterk toegenomen. Om de samenwerking effectief te laten verlopen worden dan ook steeds hogere eisen gesteld aan de kwaliteit van informatie en informatievoorziening. Prof. dr. ir. Jos Trienekens gaat in op succesfactoren en risico's van softwaresystemen. Vervolgens zal hij zich verdiepen in de kwaliteit van informatievoorziening binnen en tussen organisaties. De oratie van professor Trienekens als bijzonder hoogleraar Information Management in Educational Value Networks vindt plaats op vrijdag 28 oktober aan de Open Universiteit (OU) in Heerlen. Dit meldt de OU.

Regelmatig blijken informatierisico's binnen organisaties en netwerken niet tijdig herkend en bijgestuurd te worden. De consequenties daarvan kunnen desastreus zijn. Voor de betreffende organisaties, maar ook voor de samenleving als geheel. Een voorbeeld hiervan is de afgelopen kredietcrisis. Allerlei onderzoeken tonen aan dat deze problemen mede zijn veroorzaakt door een haperende informatievoorziening en een onvoldoende beheersing van de risico's. De basis voor risicomanagement en betrouwbare informatiesystemen van hoge kwaliteit schiet in de praktijk dus regelmatig flink tekort.

Samenwerkende organisaties in netwerkverbanden zien zich, mede door de voortschrijdende globalisering, voor nieuwe uitdagingen geplaatst op het vlak van informatisering. Dit geldt bijvoorbeeld voor educatienetwerken, waarin opleidings-, examinerings-, certificerings- en IT-bedrijven, samen met het bedrijfsleven werken aan een hoogwaardige dienstverlening om mensen te voorzien van de juiste kennis en vaardigheden. In deze context heeft de informatiekwaliteit veel nieuwe accenten gekregen. Bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van samenwerkingsdynamiek, co-creatie en (de)centrale dataopslag.

In zijn oratie belicht Jos Trienekens informatiekwaliteit vanuit verschillende perspectieven, namelijk een technologisch-, een ondernemings- en een netwerkperspectief. Trienekens plaatst vraagstukken, resultaten en ontwikkelingen in een kader en licht daarbij recentelijk opgestarte onderzoeksprojecten toe.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids