Logo_algemene_onderwijsbond_aob_logo

De Algemene Onderwijsbond (AOb) vindt de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor leraren vooralsnog voldoende. Een lerarenregister, waarvoor Ouders en Onderwijs pleit, is volgende de organisatie niet nodig. Dit meldt de AOb.

De Algemene Onderwijsbond reageert hiermee op de ontuchtzaak in Rotterdam van vorige week, waarbij een docent verdacht wordt van ontucht en het bezit en vervaardigen van kinderpornografisch materiaal. Ondanks meerdere overtredingen met daarop volgend ontslag kon de docent toch op een nieuwe school aan het werk na overleg van een VOG. De AOb vindt dat deze gang van zaken niet komt door gaten in de regelgeving, zoals Ouders en Onderwijs stelt, maar doordat scholen de regels niet volgen. Scholen zouden altijd aangifte moeten doen bij verdenking van misbruik. Het is de taak van het Openbaar Ministerie om dan te onderzoeken of de verdenking gegrond is of niet. Als deze gegrond blijkt te zijn, dan kan de docent geen Verklaring Omtrent Gedrag krijgen. Op deze manier kan voorkomen worden dat een docent met een ontuchtverleden opnieuw aan de slag kan gaan als docent.
 
AOb-voorzitter Liesbeth Verheggen: "Je kunt allerlei regels bedenken, maar die missen altijd het gewenste effect wanneer de mensen die ze overtreden niet worden betrapt, of wanneer er vanuit een school niets wordt gedaan als er iemand tegen de lamp loopt of wordt verdacht. Scholen moeten gewoon aangifte doen. Hoe vervelend dat soms ook is."
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids