Normal_sigaret_roken

Amsterdamse huisartsen zijn een campagne begonnen voor een rookvrije generatie. De oprichters van de campagne vinden dat er strengere maatregelen getroffen moeten worden om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Nu krijgen kinderen een verkeerd voorbeeld in de supermarkt, op het schoolplein en langs het voetbalveld door rokende ouders en docenten. Dat meldt Het Parool.

In samenwerking met Jellinek, 1ste Lijn Amsterdam en GGD Amsterdam hebben Amsterdamse huisartsen het Amsterdams Rookalarm opgezet. Posters en filmpjes promoten vanaf deze week een rookvrije generatie. Volgens huisarts Ilona Statius Muller wordt er in Amsterdam erg veel gerookt. Zij is en één van de initiatiefnemers van het Amsterdams Rookalarm. De recentste gegevens van de GGD laten zien dat in 2012 34 procent van de jongvolwassenen rookte. Van deze groep van 19 tot 34-jarigen rookte in 2008 nog 30 procent. De stijging baart de zorgverleners zorgen.

Na de zomer krijgen scholen en sportclubs een brief van de huisartsen waarin opgeroepen wordt tot rookvrije schoolpleinen en sportclubs. Rokende docenten worden aangemoedigd om te stoppen door hen uit te nodigen voor een gesprek met de huisarts. Ook hulpverleners worden ingeschakeld om te praten over roken."We hopen zo een omgeving te creëren die minder aanleiding tot roken geeft, want het is gewoon zo zonde."

In juli 2014 nam de Tweede Kamer een motie aan die de regering verzoekt zich in te spannen voor 100 procent rookvrije schoolterreinen. In november 2015 bleek uit een 0-meting dat 6 procent van de mbo-scholen een rookvrij schoolterrein heeft en 77 procent een gedeeltelijk rookvrij terrein. In het voortgezet onderwijs was het percentage rookvrije schoolterreinen gestegen van 48 procent in 2014 naar 53 procent in 2015. In het basisonderwijs had bijna 80 procent van de scholen een rookvrij schoolterrein. Bij 4 procent van de basisscholen mag op het gehele terrein worden gerookt. 

© Nationale Onderwijsgids