Normal_budget_geld_bezuinigingen35

In 2015 is 32 miljoen euro van de lerarenbeurs, bedoeld om docenten verder op te leiden, niet gebruikt. Dit terwijl er eerder dat jaar juist nog 21 miljoen euro extra voor was uitgetrokken. Dat concludeerden onderwijswoordvoerders vandaag in de Tweede Kamer. De onderwijswoordvoerders willen dat er betere afspraken worden gemaakt over hoe het geld dat bedoeld is voor bijvoorbeeld professionalisering van docenten wordt besteed. Dat meldt de Telegraaf.

In de Tweede Kamer werd vandaag gedebatteerd over de resultaten van het afgelopen jaar. Naar aanleiding van het onbenutte geld van de lerarenbeurs wil de Tweede Kamer van minister Bussemaker van Onderwijs weten waarom de kwaliteit van de leraren niet toeneemt en wat mogelijke oplossingen zijn.

Uit het verslag blijkt verder dat de lesvaardigheden van zowel startende als ervaren leraren zijn niet toegenomen. Docenten zijn elkaar zelfs minder gaan adviseren en de instroom van vwo'ers naar de lerarenopleiding stijgt onvoldoende. Ook zitten er grote verschillen tussen de uitkomsten van landelijke toetsen en schooladviezen. Die blijken namelijk maar in 48 procent van de gevallen gelijk. De Kamer wil hierover opheldering van Bussemaker.

© Nationale Onderwijsgids