Logo_week_tegen_pesten_logo

Het thema van de landelijke Week Tegen Pesten is dit jaar: #Jedoetertoe. Hierbij staat de leraar centraal. Deze heeft namelijk alles in huis om te werken aan een veilige klas. Stichting School & Veiligheid biedt een interactieve test waarmee leraren hun unieke leraarstijl kunnen ontdekken. Bij elke leraarstijl krijgen zij tips en tools om het schooljaar nóg beter van start te gaan. De Week Tegen Pesten is jaarlijks in de vierde week van september. Dit jaar is dat 19 tot en met 23 september 2016. Dit meldt Stichting School & Veiligheid. 

De eerste weken na de zomervakantie wordt bepaald hoe er de rest van het jaar met elkaar wordt omgegaan. En dat bepaalt daarmee ook hoe groot de kans is op pestgedrag. Dit geldt niet alleen voor nieuwe klassen op de middelbare school, maar ook voor basisschoolklassen. De Week Tegen Pesten in september sluit aan op deze belangrijke periode in het proces van groepsvorming.

Leraren hebben alles in huis om te werken aan sociale veiligheid in de klas. Wát dat is, is bij iedereen anders. Er is niet één manier om het juist te doen; de beste manier is de eigen manier. Daarom biedt Stichting School en Veiligheid in samenwerking met Respect Education Foundation en onderzoeker Beau Oldenburg van Rijksuniversiteit Groningen tijdens de Week Tegen Pesten een programma waarmee docenten erachter komen waar hun sterke punten liggen en hoe ze die verder kunnen versterken.

De Week Tegen Pesten wordt door Stichting School & Veiligheid aangeboden via www.weektegenpesten.com. Leerlingen mogen op een eigen manier de #Jedoetertoe-boodschap laten zien en verspreiden. Op www.pestweb.nl staat aan het begin van het nieuwe schooljaar hoe zij mee kunnen doen aan de Week Tegen Pesten. De week is onderdeel van de gezamenlijke campagne Voor Mekaar! - Samenwerken aan sociale veiligheid. Deze campagne is een initiatief van Stichting School & Veiligheid en Respect Education Foundation.

© Nationale Onderwijsgids