Logo_onderwijsfestival__onderwijs__onderwijs2032__logo

De Tweede Kamer is akkoord met het voorstel van staatssecretaris Dekker om een verdiepingsfase voor Onderwijs2032 in te stellen. Hiermee wordt er meer tijd ingeruimd zodat de stem van de docenten beter meegenomen kan worden bij het vernieuwen van het onderwijsprogramma Onderwijs2032. De verdiepingsfase loopt tot 1 november 2016. Dat meldt de PO-Raad.

De verdiepingsfase bestaat uit twee onderdelen. Als eerste start de Onderwijscoöperatie onder eigen regie een dialoog onder leraren over het advies Ons Onderwijs2032. Naast het advies zelf, is ook de wijze waarop de betrokkenheid van leraren bij de herijking van het curriculum vergroot kan worden onderdeel van de dialoog; evenals de randvoorwaarden die nodig zijn om curriculumontwikkeling in de praktijk te laten werken.

Daarnaast moet onder leiding van een breed samengestelde regiegroep een inhoudelijke verdieping van het advies plaatsvinden. Ook de betekenis van de curriculumherijking voor de aansluiting op het vervolgonderwijs en de lerarenopleidingen maakt onderdeel uit van deze verdiepingsfase. De beoogde leden van de regiegroep zijn de PO-Raad, VO-raad, AVS, Onderwijscoöperatie, LAKS en Ouders & Onderwijs.

Aanleiding voor het voorstel voor een verdiepingsfase was de twijfel in de Kamer over de bekendheid met en het draagvlak voor het advies 'Ons Onderwijs2032' onder leraren. Enkele fracties riepen Dekker al eerder op om de rol van leraren bij de ontwikkeling van Onderwijs2032 te versterken en meer regie te leggen bij de Onderwijscoöperatie, als representant van de beroepsgroep leraren. Een motie met deze strekking werd aangehouden door de Kamer. 

© Nationale Onderwijsgids