Logo_4

Leraren kunnen zich vanaf 1 april weer inschrijven voor de Lerarenbeurs en het zogenaamde VierSlagLeren. Hiermee wil de overheid meer masteropgeleide leraren en nieuwe bevoegde leraren in tekortvakken stimuleren. Dit meldt de PO-Raad.

Met de Lerarenbeurs krijgen bevoegde docenten de mogelijkheid om een bachelor- of masteropleiding te volgen. Hiervoor krijgen zij een tegemoetkoming van maximaal 7700 euro per jaar voor studiekosten en collegegeld. Meer informatie is te vinden op www.duo.nl/lerarenbeurs.
 
Bij VierSlagLeren vormen ervaren leraren en startende leraren of leraren zonder dienstverband een duo: ze volgen allebei een opleiding met de Lerarenbeurs en staan tijdens de opleidingsjaren samen voor de klas. De zittende leraar kan een master volgen of via een bachelor een extra bevoegdheid halen in een tekortvak als wiskunde of een vreemde taal. De leraar zonder dienstverband, die hetzelfde vak geeft, vervangt de zittende leraar als deze zijn opleiding volgt en volgt zelf een master- of bacheloropleiding in dat vak of eventueel een ander tekortvak tijdens de andere dagen. De school heeft zo geen probleem met de vervanging van de zittende leraar. De zittende leraar begeleidt de startende leraar en werken samen aan schoolontwikkeling. Scholen en leraren kunnen zich hiervoor van 1 april tot 1 juli 2016 aanmelden via de website www.arbeidsmarktplatformpo.nl. Er is ruimte voor maximaal 150 duo's. 
 
© Nationale Onderwijsgids