Normal_diabetes2352

Begin deze week werd bekend dat ook onderwijspersoneel nu bij kinderen bloedsuiker mag meten en insuline toedienen. Het weigeren van kinderen met diabetes door scholen moet daarmee verleden tijd zijn. De Algemene Onderwijsbond (AOb) wil ook dat leerlingen met diabetes naar een reguliere school kunnen, maar ziet de docenten hiervoor niet als oplossing. De bond wil dat alleen mensen die bevoegd zijn, zoals wijkverpleegkundigen, de diabeteszorg uitvoeren. Dat meldt de AOb.

Eerder was het zo dat ouders van jonge kinderen met diabetes vaan onder schooltijd stand-by moesten staan, zegt de Stichting Zorgeloos met diabetes naar school. “De diabeteszorg op scholen moet structureel goed geregeld worden. Je mag niet uitgaan van de vrijwilligheid van leraren”, zegt AOb-bestuurder José Muijres. De bestuurder is van mening dat het nu lijkt alsof het iets normaals is, het toedienen van insuline. “Maar zo simpel is het niet. Als leraren het vrijwillig willen doen, moeten ze heel goed naar de voorwaarden kijken en nadenken of ze het echt willen. Er zitten juridische risico’s aan. Zij zijn namelijk altijd zelf aansprakelijk”, benadrukt Muijres.

Daarnaast moet de school er ook mee instemmen en nadenken over welke afspraken er worden gemaakt. Hierbij moet nagedacht worden over: hoe gaat het bijvoorbeeld als de leraar niet in de klas is, omdat hij of zij insuline moet spuiten? En wordt er een aparte ruimte beschikbaar gesteld om de handeling ter verrichten? Het ministerie van Onderwijs maakte eerder al een factsheet met wat wel en niet mocht. 

© Nationale Onderwijsgids