Normal_maastricht__university_hospital__monument_for_peter_debye

Op vrijdag 11 december wordt de eerste Nederlandse leerstoel forensische pathologie aanvaard door Bela Kubat van het Maastricht UMC+ en het Nederlands Forensisch Instituut (NFI). In haar oratie pleit Kubat onder meer voor de inbedding van forensische pathologie in de opleiding van artsen. Zodoende zouden zij in de kliniek veel beter in staat zijn om gevallen van mishandeling bij patiënten te herkennen en om tijdig hulp te bieden. Dat meldt Universiteit Maastricht.

Forensische pathologie staat voornamelijk bekend als een belangrijk vakgebied binnen strafrechtelijk onderzoek. Door sectie op het lichaam van een overledene te verrichten probeert de forensisch patholoog namelijk te achterhalen of de doodsoorzaak natuurlijk is geweest of dat er mogelijk een misdrijf aan ten grondslag heeft gelegen. Volgens Kubat is forensische pathologie echter meer dan alleen een onderdeel van strafrechtelijk onderzoek en moet het vakgebied worden beschouwd als een medische discipline. De nieuwe hoogleraar ziet het als haar taak om artsen daarin te onderwijzen en zodoende eerder tekenen van mishandeling in de kliniek op te sporen.

Kubat bepleit dat een gebrek aan kennis over forensische pathologie kan leiden tot het niet goed herkennen van signalen van misdrijven, waar ook mishandeling onder valt. Het slachtoffer komt dan in een negatieve spiraal en kan het van kwaad tot erger worden. “Artsen moeten dan ook worden geschoold in het herkennen van patronen van blauwe plekken, breuken of ander letsel”, zegt Kubat. Op vrijdag 11 december spreekt Bela Kubat haar inaugurele rede met als titel ‘De eerste leerstoel forensische pathologie’ uit aan de Universiteit Maastricht.

© Nationale Onderwijsgids