Normal_copyright_stockfreeimages_docent_leraar_

Wim Kuiper, voorzitter van de vereniging voor christelijk en katholiek onderwijs (Verus), stelt dat de huisbezoeken van leerkrachten aan ouders en leerlingen terug moet komen. Volgens Kuiper dragen de huisbezoeken bij aan het versterken van de band tussen school en ouder. Ook moeten hiermee zorgelijke thuissituaties gesignaleerd worden. Dat meldt de Telegraaf.

Rendement en meetbaarheid hebben in het onderwijs de overhand gekregen, waardoor er tegenwoordig geen huisbezoeken meer worden gedaan, zegt Kuiper. “Die bezoeken worden door veel scholen niet meer afgelegd, terwijl het bij de maatschappelijke opdracht van scholen hoort om zich vanuit betrokkenheid te verdiepen in de huiselijke leefwereld van de kinderen. De scholen moet achter de voordeur komen”, stelt Kuiper.

De voorzitter benadrukt dat er tijd en ruimte nodig is voor de huisbezoeken. Deze bezoeken zijn intensief voor leerkrachten, maar ook effectief. Door de huisbezoeken ontstaat een beter beeld van de leerling wat winst is voor school en kind. De voorzitter is dan ook van mening dat het basis- en voortgezet onderwijs meer tijd moet nemen en krijgen om leerling en ouders thuis op te zoeken.

“Er is sprake van een tijd waarin een individualistische en angstige samenleving bestuurd wordt door een gulzige, op maakbaarheid en controle gerichte overheid. Daarom hebben scholen een grote maatschappelijke en pedagogische opdracht”, zegt Kuiper. Hierbij valt te denken aan maatschappelijke stages, overdracht van waarden en normen en aandacht voor de thuissituatie van leerlingen. Juist deze zaken zouden de afgelopen jaren onder druk komen te staan door een grote nadrukt op rendement en meetbaarheid, aldus Kuiper. 

© Nationale Onderwijsgids