Logo_alfa_college_drieslag_taal

Docenten van het Alfa-college hebben gezamenlijk een boek ontwikkeld. ‘Samen aan de slag met Drieslag Taal’ is een inspirerend boekwerk over taalbewust beroepsonderwijs. De zichtbaar trotse Jeanette van Ommen, voorzitter van de Commissie Generieke Examens van het Alfa-college, overhandigde op maandag 18 mei het eerste exemplaar aan Christien de Graaff, lid College van Bestuur van het Alfa-college. Zij ontving het boek in de geheel nieuwe huisstijl.

Het Alfa-college heeft taalontwikkeling van studenten hoog op de agenda staan. Niet alleen docenten Nederlands hebben hierbij een belangrijke rol, maar ook de docenten van de beroepsopleiding. Volgens de school voor middelbaar beroepsonderwijs worden studenten taalvaardiger wanneer zij over het eigen vak lezen, praten en schrijven. Onder leiding van het ITTA, kennisinstituut voor taalontwikkeling, gingen 26 docenten de afgelopen drie jaar met het onderwijsmodel Drieslag Taal aan de slag. Volgens het model is het hele onderwijsteam verantwoordelijk voor de taalontwikkeling van studenten en geven alle docenten dan ook taalbewust les. In duo’s, een docent Nederlands en een docent van de beroepsopleiding, werden dan ook gezamenlijk actieve werkvormen voor taalbewust beroepsonderwijs ontwikkeld. Deze werkvormen zijn nu gebundeld en bedoeld als inspiratiebron voor alle docenten van de school. 

Christien de Graaff: “Dit boekje is een product waar we als Alfa-college trots op mogen zijn. Wat mij betreft gaan we aan de slag met Vierslag Taal, want naast taalontwikkeling in vaklessen en op stage, ondersteunend taalonderwijs, persoonlijke oefening en remediërend onderwijs is het belangrijk dat het wordt ingevoerd in de hele school.”

Docenten van zowel het Alfa-college in Hoogeveen, Groningen en Hardenberg hebben een bijdrage aan dit boek geleverd. Jackelien Gort en Carin Koster van het Alfa-college in Hardenberg willen graag een woordenschrift bij team Handel introduceren. Carin Coster vertelt: “We willen de vakwoordenschat bij onze studenten bevorderen. Begrippen leren uit een boek geeft niet het gewenste resultaat, daarom vragen we onze studenten om tijdens stage en lessen vakwoorden te verzamelen, de betekenis te achterhalen en voorbeeldzinnen met deze woorden te maken.”

© Nationale Onderwijsgids