Normal_leraar_po_vo_schoolklas_school

Dat er in Nederland een gebrek is aan meesters in het basisonderwijs is inmiddels een feit. Niet alleen in Overijssel wordt al veelal lesgegeven door juffen, ook Drenthe kampt met een meestertekort. Zo is van de 2000 leerkrachten slechts 300 mannelijk. Volgens gedragsdeskundige Lauk Woltring heeft het gebrek aan meesters invloed op het gedrag van jongens in de klas. Een mannelijk rolmodel zou voor deze leerlingen van groot belang zijn. Dit meldt RTV Drenthe.

Te weinig mannen voor de klas zou gevolgen hebben voor het gedrag van jongens. Mannelijke leerkrachten zouden een andere stijl van lesgeven hebben dan de vrouwelijke leerkrachten. Meesters gebruiken andere taal en spreken korter, helder en duidelijker. “Mannen accepteren meer risico's en daar houden jongens van. Ze leren om spannende dingen te doen”, zegt Woltring.

Jongens zouden zich veiliger voelen als er een meester voor de klas staat. Jongens zouden zich op het kinderdagverblijf al minder hechten aan de juf dan dat meisjes doen. Een meester zou jongens beter aanvoelen, omdat ze net als jongens beweeglijker zijn. “Jongens moeten zich openlijk en vrijer bewegen en meesters accepteren hierin meer dan een juf”, legt de gedragsdeskundige uit. Volgens Woltring sluiten jongens zich af als ze zich niet thuis voelen op school.

Het gebrek aan meesters is te wijten aan het imago van de pabo-opleiding, zegt Woltring. Deze opleiding wordt al snel gezien als een plek waar je leert knippen en plakken. Ook zouden mannen graag goed verdienen, dus zou ook de beloning voor de leerkracht een hekelpunt zijn. Om meer mannelijke leerkrachten in het onderwijs te krijgen, moet het toegestaan zijn om als zzp'er op een school te werken, is de mening van Jos van Kimmenaede van Kits Primair, die openbare basisscholen in Midden-Drenthe ondersteunt. Een andere oplossing zou zijn het opzetten van een mobiliteitscentrum van waaruit leerkrachten invallen op scholen door de hele provincie. 

© Nationale Onderwijsgids