Normal_wetenschap_onderzoek_research_scheikunde

Slechts weinig vrouwen werken in de universitaire top. Op de Nederlandse universiteiten is zestien procent van de hoogleraren vrouw. Volgens onderzoekers komt de ongelijkheid niet door een voorkeur aan mannen, maar is het te wijten aan dat vrouwen minder snel solliciteren op zo'n functie. Opvallend is dat uit onderzoek van het wetenschappelijke tijdschrift PNAS blijkt dat vrouwelijke wetenschappers twee keer zo vaak een vast contract krijgen dan de mannen. Dit meldt de Volkskrant.

Voor het onderzoek werden nep-profielen van sollicitanten aangemaakt voor een baan van universitair docent. De profielen werden gekeurd door 873 universitair docenten en hoogleraren uit verschillende vakgebieden. Er kon gekozen worden uit drie sollicitanten, van wie er twee afgezien van hun sekse identiek waren. De voorkeur voor vrouwen was vrijwel telkens twee op één. De economen waren de enige die geen voorkeur hadden voor een van beide geslachten.

Marinel Gerritsen, hoogleraar aan de Radboud Universiteit en oud-bestuurslid van het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren, is blij met de resultaten, maar geeft aan dat de proefpersonen misschien wel maatschappelijk gewenste antwoorden gaven. “Het is in om te zeggen: ik zou een vrouw aannemen. Maar de vraag is of dat in de praktijk ook zou gebeuren.”

Gerritsen geeft aan dat het in het onderzoek om een relatief lage functie gaat, terwijl het ongelijkheidsprobleem vooral bij de positie van hoogleraar en de bestuurlijke laag zit. Dat vrouwen minder solliciteren op dit soort functies bevestigt Gerritsen. “Vrouwen denken eerder dat ze niet aan de criteria voldoen, terwijl een man denkt: dat leer ik wel.”

© Nationale Onderwijsgids