Normal_klas_lokaal_leeg_school_stoelen_tafels

Maandag was basisschool SWS Ouwe Syl de hele dag gesloten, omdat meer dan de helft van het docententeam zich ziek had gemeld. Aanleiding is het ontslag van een tijdelijke juf. Volgens de directie is de juf in kwestie vrijwillig opgestapt, maar ouders en docenten geloven dit niet. Dit meldt Omrop Fryslân.

Zaterdagochtend is er nog een gesprek geweest tussen directie, docenten en ouders, maar het conflict is hierdoor alleen maar erger geworden. Een aantal leerkrachten heeft aangegeven problemen te hebben met de directeur. Daarop heeft de directeur zich maandag ziek gemeld , net als het personeel wat wel achter hem staat. Door het personeelstekort dat hierdoor ontstond, moest de school maandag gesloten blijven.

De directie en medezeggenschapsraad hebben gister met elkaar om de tafel gezeten om te praten over het conflict. Dit moest er toe leiden dat de school vandaag weer open gaat, maar hierover is nog niks bekend.

© Nationale Onderwijsgids