Logo_download

Hogeschool Rotterdam benoemt Linda Wauben tot lector Technische Innovatie in de Zorg. In de komende jaren raken technologische ontwikkelingen in een stroomversnelling waardoor zorgprocessen anders georganiseerd moeten worden en zorg- en technische opleidingen beter op elkaar afgestemd moeten worden. Wauben gaat met haar lectoraat praktijk, onderzoek en onderwijs nauw met elkaar verbinden om de zorg te vernieuwen en te verbeteren door inzet van technologie. Dit meldt de Hogeschool Rotterdam. 

Het lectoraat ‘Technische Innovatie in de Zorg’ is een verbindend lectoraat, waar multidisciplinaire teams bestaande uit zowel studenten en (docent)onderzoekers binnen de hogeschool, als andere (internationale en nationale) instellingen, ziekenhuizen en bedrijven samenwerken om zorgtechnologie te ontwikkelen en bestaande zorgtechnologie te onderzoeken. Zoals bij het lopende project ‘zorgverlening op verpleegafdelingen met eenpersoonskamers.’ In samenwerking met het Erasmus MC en de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt het effect van zorgtechnologie op de efficiëntie en uitkomst van de zorg en de tevredenheid van medewerkers en patiënten onderzocht. Naar aanleiding van de resultaten wordt de zorgtechnologie aangepast en geschikt gemaakt voor de toekomstige inrichting van de eenpersoonskamers op de nieuwe verpleegafdelingen bij het Erasmus MC.
 
© Nationale Onderwijsgids