Centrale eindtoets vanaf 2015 eind april afgenomen

DEN HAAG - Vanaf 2015 gaan leerlingen in het primair onderwijs de centrale eindtoets rond 20 april maken. Nu maken ze deze jaarlijks in februari. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Staatssecretaris Sander Dekker heeft de nieuwe datum bekendgemaakt in het ontwerp Toetsbesluit PO. Nadat de centrale eindtoets is gemaakt, zal het College voor Toetsen en Examens (CvTE) deze zo spoedig mogelijk nakijken.

Meteen na afloop van de meivakantie, rond 10 mei, zullen de scholen en de leerlingen de toetsresultaten dan ontvangen.

Met de nieuwe datum voor de centrale eindtoets geeft Dekker gehoor aan een VVD-motie in de Eerste Kamer. De VVD ziet graag dat de toets in de periode 15 april-15 mei zo vroeg mogelijk wordt afgenomen bij leerlingen.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres