Schoolleidersregister PO ook voor besturen

UTRECHT - Heeft uw bestuur zich al aangemeld bij het Schoolleidersregister PO? Behalve schoolleiders kunnen nu besturen in het primair onderwijs zich bij dit register aanmelden. Daarover bericht de website van de PO-Raad.

Na aanmelding kan een bestuur zien welke schoolleiders van hun stichting of vereniging zich hebben ingeschreven. In de toekomst kunnen schoolleiders ook aangeven of zij het bestuur inzage willen geven in hun professionaliseringsactiviteiten.

De gegevens uit het Schoolleidersregister PO bieden houvast bij beoordelings- en functioneringsgesprekken voeren, professionaliseringsactiviteiten evalueren en afspraken over professionalisering maken.

© Nationale Onderwijsgids / Richard Heeres