Natuurwetenschappen

GRONINGEN - Uit een onderzoek dat dit najaar werd uitgevoerd door Noordhoff Uitgevers onder 285 bètadocenten, komt naar voren dat 69 procent positief is over het nieuwe examenprogramma voor de bovenbouw van havo en vwo. Daarentegen denkt het overgrote deel van de leraren niet dat het programma de gewenste veranderingen zal bewerkstelligen.

De meeste docenten verwachten daarentegen niet dat de doelstelling van het nieuwe programma behaald zal worden. Daarnaast denken docenten dat ze meer tijd aan het behandelen van de stof in het nieuwe programma kwijt zullen zijn, dat er niet meer leerlingen zullen slagen en dat er geen betere aansluiting zal zijn op het hoger onderwijs.

Wel denken leraren dat de stof in het nieuwe programma dichter bij de leerlingen zal liggen. In het programma zijn de vakken biologie en natuur- en scheikunde vernieuwd. Vanaf september 2013 zal het programma ingevoerd worden, met als doel het slagingspercentage te verhogen, meer samenhang tussen de onderwerpen onderling, meer aansluiting met het hoger onderwijs en verhoogd enthousiasme voor bètavakken onder leerlingen.

© Nationale Onderwijsgids / Ype van Woersem