Normal_saxion

ENSCHEDE – Hogeschool Saxion heeft een nieuwe aanwinst binnengehaald voor het Kenniscentrum Hospitality. Per 1 september is dr. Niels Faber aangesteld als lector Business Development.

Het Kenniscentrum Hospitality wil bewerkstelligen dat technologische ontwikkelingen en vindingen worden geaccepteerd door de eindgebruiker. Faber gaat zich binnen de onderzoekslijn Economics bezighouden met het vermarkten van deze vindingen. Daarbij moet gedacht worden aan investeringen, marketingbeleid, de bescherming via patenten en octrooien en de (her)inrichting van organisaties. De lector realiseert de verbinding tussen de techniek en de markt.

Bij de ontwikkeling en uitvoering van de onderzoekslijnen zal Faber dwarsverbindingen leggen met en tussen de economische onderwijsacademies van Saxion. Zo ontstaan er multidisciplinaire teams van docent-onderzoekers en studenten.

© Nationale Onderwijsgids / Martijn van Noppen