Meeste mbo-studenten vinden een geschikte stageplaats

Op dit moment is het aantal stagetekorten (heel) laag. Voor 99 procent van de mbo-studenten is er een stageplaats beschikbaar. Dat blijkt uit de voorjaarseditie van de SBB Stagebarometer.  Het gaat in totaal om 1.863 studenten waarvoor nog geen stageplaats of leerbaan beschikbaar is. Dat meldt SBB. 

SBB heeft de wettelijke taak om te zorgen voor voldoende stages en leerbanen voor studenten. Sinds het begin van dit schooljaar hebben 300.000 mbo-studenten een stage of leerbaan gevonden bij een van de 250.000 erkende leerbedrijven. SBB monitort doorlopend hoe het gesteld is met het aantal stageplaatsen voor mbo-studenten, zodat waar nodig maatregelen genomen kunnen worden. Bijvoorbeeld door extra nieuwe leerbedrijven te werven voor opleidingen met tekorten of samen met scholen en leerbedrijven afspraken te maken over het beter spreiden van de stages over het schooljaar. 

Sector zorg, welzijn en sport 

De sector zorg, welzijn en sport blijft in absolute aantallen de sector met het grootste tekort. In totaal gaat het om 636 stageplekken. Gevolgd door handel met 332 stageplekken tekort, de sector ICT en Creatieve Industrie met een tekort van 245, zakelijke dienstverlening met 223 plekken te kort en voedsel groen en gastvrijheid met 165 plekken tekort. Relatief gezien is er per sector maximaal een tekort van 1 procent. 

Stagepact 

Het kabinet heeft in het voorjaar van 2023 met de mbo sector het Stagepact getekend. SBB draagt hieraan bij door te zorgen voor voldoende leerbedrijven van goede kwaliteit, waar studenten in een veilige omgeving kunnen leren in de praktijk onder begeleiding van een deskundige praktijkopleider.  In deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt zijn bedrijven op zoek naar goede vakmensen. Er zijn nog steeds voldoende bedrijven die bereid zijn om studenten op te leiden. Zij kunnen vacatures publiceren op Stagemarkt.nl en Leerbanenmarkt.nl en zo actief studenten werven voor hun bedrijf. 

Ervaren leerbedrijven 

Veruit de meeste stages en leerbanen vinden plaats bij ervaren leerbedrijven die op regelmatige basis één of meerdere studenten in huis hebben. Ruim 60 procent van de leerbedrijven die dit jaar een student opleidt, deed dit ook in minstens drie van de vier achterliggende schooljaren. Ieder jaar zijn er ook nieuwe bedrijven die door SBB worden aangemerkt als erkend leerbedrijf. Ongeveer 10 procent van de leerbedrijven die dit jaar een student opleidt, deed dat dit jaar voor het eerst. SBB ondersteunt nieuwe leerbedrijven en praktijkopleiders bij het opleiden van studenten in de praktijk. 

Door: Nationale Onderwijsgids