Nationaal Onderwijsmuseum lanceert website over schoolgebouwen

Herinnert u het zich nog? De school waar u les heeft gehad, hoe het gebouw er ook weer uitzag? Kijk eens of dat gebouw ook terug te vinden is in het archief van Het Nationaal Onderwijsmuseum. Het Nationaal Onderwijsmuseum heeft namelijk meer dan 4000 historische (prentbrief)kaarten met afbeeldingen van scholengebouwen in de collectie. Die zijn nu voor iedereen te zien op de nieuwe interactieve website verScholenopdekaart.nl. En achter elk schoolgebouw zit een geschiedenis, een persoonlijk verhaal. Die verhalen wil het museum met de bezoeker van de website delen: de school, het gebouw, de herinnering. Dat meldt het Onderwijsmuseum. 

Vroeger was het schoolgebouw de trots van een dorp of stad. Vanaf 1900 tot 1990 zijn er dan ook duizenden prentbriefkaarten, ansichtkaarten van Nederlandse schoolgebouwen uitgegeven. De immense verzameling van het Nationaal Onderwijsmuseum laat scholengebouwen uit heel Nederland zien. Er blijkt een enorme variatie te zijn. Niet alleen qua architectuur en uitstraling, maar ook qua aard. Van een keurig gymnasium en een stoere HBS tot huishoudscholen en landbouwscholen in vol bedrijf. Een deel van de prentbriefkaarten zijn in de vaste tentoonstelling van het museum te zien. Het merendeel van de kaarten ligt echter opgeslagen in het depot. De nieuwe website ontsluit nu die verborgen schat.

Prentbriefkaarten 

Een team van vrijwilligers heeft deze prentbriefkaarten gedigitaliseerd en geïnventariseerd. Nu zijn ze digitaal te bekijken op de nieuwe website verScholenopdekaart.nl. Op naam, op plaats, op jaartal. Stuk voor stuk belichamen de kaarten een flinke dosis herinnering, soms zelfs nostalgie: ‘Ja, dat was ooit mijn school, zo zag die er uit.’ De kaarten laten in hun totaliteit ook een brok architectuurgeschiedenis zien. Scholen als spiegel van hun tijd.

Verhalen 

Tijdens het inventariseren, bleken veel kaarten ook een verhaal te bevatten. Deze informatie is vanzelfsprekend gedocumenteerd. Ook de bezoekers van het museum vertellen regelmatig verhalen, als ze in het grote ‘kaartenhuis’ (zie foto) op zoek gaan naar hun eigen school. Op verScholenopdekaart.nl kan men niet alleen zijn oude schoolgebouw vinden, maar ook een eigen verhaal of herinnering achterlaten. Een kleine, geheel eigen bijdrage aan de geschiedenis van het onderwijs.

Kennisinstiuut 

De digitalisering van erfgoedcollecties wordt breed gedragen. De bouw van de nieuwe website werd ondersteund door het Prins Bernhard Fonds, afd. Zuid-Holland, de Provincie Zuid-Holland en het Erfgoedhuis-Zuid-Holland. De collectie ansichtkaarten toont, hoe het Nationaal Onderwijsmuseum heel uiteenlopende aspecten van het onderwijs naar voren kan brengen. Daarmee  houdt het museum zijn status als kennisinstituut hoog. De doorgegeven kennis moet in al zijn uitingen toegankelijk zijn, voor een groot publiek behapbaar. Maar wel verantwoord en wetenschappelijk onderbouwd

Door: Nationale Onderwijsgids