Zwemschool in Hilversum stelt de gemeente een ultimatum

De Winter Sport in Hilversum, zwemschool De Winter Sport en zwembad ’T Gooische Bad, hebben de gemeente Hilversum voor een ultimatum gesteld. Als ze niet voor 10 december een eind maakt aan de ongeoorloofde staatssteun aan plaatselijk zwembad De Lieberg, spannen ze een kort geding aan. Dat meldt de Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid. 

Met die rechtszaak wil het Sportinstituut landelijke jurisprudentie afdwingen voor gemeentesteun aan lokale zwembaden. Terwijl De Winter Sport door stijgende kosten zijn prijzen moet verhogen en voor zijn eigen zwembad ’T Gooische Bad zelfs geen coronasteun kreeg, wordt De Lieberg al jaren met gemeentelijke subsidies gesteund, zowel bij de eerdere commerciële exploitant Optisport als het huidige Sportfondsen. Daardoor kan dat bad zijn tarieven laag houden en dat leidt tot oneerlijke concurrentie. Volgens De Winter Sport is deze handelswijze in strijd met de wet Markt en Overheid, die gemeenten verbiedt om commerciële partijen te financieren. In Hilversum worden deze subsidiegelden direct betaald aan de beursgenoteerde partijen Optisport Nederland BV en Sportfondsen Nederland BV.

Subsidie 

Als de gemeente andere partijen blijft subsidiëren, wil De Winter Sport net als die commerciële exploitanten een subsidie over periode 2018 tot 2021 ontvangen. Naast de Spukijz die wordt ontvangen, ontvangen deze zwembaden ook ‘reguliere’ jaarlijkse subsidies om onder andere de lonen te kunnen betalen en extra doelgroepenactiviteiten te kunnen aanbieden. Zwembad ’T Gooische Bad heeft inmiddels 1000 zwemlesleerlingen, meerdere (20) Oekraïense kinderen/leerlingen, tientallen (90) Oekraïners boven de 12 voor zwem- en sportles, enkele honderden volwassenen, 40 personeelsleden en heeft een belangrijk marktaandeel in Hilversum bereikt. Het zwembad heeft net als ieder zwembad hard geld nodig door de gestegen energieprijzen, de stijgende loonsom en de enorme inflatie.

Deadline 

De Winter Sport heeft het Hilversumse college van B&W een brief gestuurd waarin de deadline wordt gesteld op 10 december 2022 om tot een oplossing te komen, anders stapt het zij naar de rechter. Bij de brief zit een juridische uitleg over het verstrekken van staatsteun.

Coronaperiode 

In het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) zijn de voorwaarden opgenomen om te kunnen spreken van staatssteun, maar staan ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld, steunmaatregelen om de ontwikkeling van bepaalde vormen van economische bedrijvigheid of van bepaalde regionale economieën te vergemakkelijken. Steunmaatregelen moeten sowieso aangemeld worden bij de Europese Commissie. Dat is bijvoorbeeld met de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUKIJZ) niet gebeurd, betoogt De Winter. Dit is om deze reden dan ook (Dat is daarom ook) ongeoorloofde staatsteun aan het gemeente bad geweest, terwijl De Winter in de coronaperiode werd afgerekend op het slechte boekjaar 2019 tevens opstart jaar en alle steunmaatregelen moet terugbetalen.

Publieke en private sector 

De zwembranche in Nederland is in twee delen op te splitsen. Het publieke deel bestaat uit gemeentebaden met eventueel commerciële uitbaters die subsidie krijgen. Daarnaast is er de private sector met zwemscholen die zonder subsidie zwembaden exploiteren of water moeten huren. Soms bij diezelfde publieke partijen, maar dan tegen hoge huurprijzen. De kosten voor deze private kanten liggen vele malen hoger dan bij de commerciële exploitanten van publieke baden. Om het hoofd boven water te houden moeten zwemscholen hun leskosten soms verhogen tot over de 100 euro per maand/vier weken, terwijl publieke baden tarieven van rond de 56 of 60 euro kunnen blijven rekenen/hanteren.

Door: Nationale Onderwijsgids