Openbare bibliotheken organiseerden vorig jaar minder activiteiten dan in 2020

In 2021 organiseerden de bibliotheken 136.000 activiteiten, 4 procent minder dan een jaar eerder en 38 procent minder dan in 2019. Van de activiteiten werden er bijna 118.000 als fysieke activiteit gehouden, iets meer als het jaar daarvoor. Daarnaast organiseerden de bibliotheken 19.000 niet-fysieke activiteiten; veelal gebeurde dat online. Dit meldt het CBS.

Er vonden in 2021 meer activiteiten in het kader van educatie en ontwikkeling plaats, mogelijk omdat die al eerder weer in klein verband werden toegestaan. Het aantal activiteiten op het terrein van leesbevordering en literatuur daalde daarentegen in vergelijking met 2020. Dit gold ook voor de activiteiten rond het thema ontmoeting en debat, waar bijvoorbeeld inloopsessies, themacafés en georganiseerde debatten onder vallen.

Doordat de bibliotheken in 2021 langer gesloten bleven (20 weken) zijn die activiteiten minder vaak georganiseerd dan het jaar daarvoor, toen de bibliotheken gedurende drie kortere periodes in totaal twaalf weken gesloten waren als gevolg van lockdowns.

Door: Nationale Onderwijsgids