Eigen protocol voor zwembaden en zwemscholen gepubliceerd door NSWZ

Naar aanleiding van de recente persconferentie op 13 november zijn er wijzigingen doorgevoerd op Rijksoverheid.nl en de site van de NOC NSF. Door de toenemende onrust onder de bevolking over de invoer van de QR-toegangscontrole voor zwemles ouders blijken veel kinderen de dupe te worden door de gesloten deuren van zwembaden. De Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid (NSWZ) heeft altijd de zwemveiligheid en de zwemles mogelijkheid van kinderen voorop gesteld en heeft daarom vanaf het begin bezwaar gemaakt tegen de QR controle op zwembaden. Dit meldt de NSWZ.

De bekende zwembranche partners hebben de argumenten van de NSWZ aangehoord, maar waren niet overtuigd deze essentiële wijziging door te voeren in het protocol Verantwoord Zwemmen 8.1. Met deze wijziging zijn ouders zonder QR check weer welkom in zwembaden als begeleiders van de zwemlesleerlingen en bij therapeutische begeleiding in het water. Hierdoor hebben duizenden kinderen weer de mogelijkheid tot het volgen van zwemles ongeacht de keuze van de ouders om een vaccinatie te nemen.

Eigen protocol 

De NSWZ heeft daarom samen met experts een eigen protocol opgesteld wat inspeelt op het belang van de gebruikers van het zwembad, het benadrukken van het essentiële belang van zwemles en de veiligheid voor medewerkers, zwemmers en begeleiders. Het Protocol Zwembaden, zwemscholen en zwemveiligheid in corona tijd 1.0 is nu gepubliceerd en zal rondgezonden worden onder de instanties. Aan hen om deze dan wel of niet aan te nemen. “Het belang van voornamelijk de zwemlessen van kinderen die nu stil staat door de onduidelijkheid rond de QR-controle moet zo snel mogelijk afgelopen zijn. Wij hebben zo goed mogelijk alles uitgezocht en hebben een oplossing gevonden. De zwemscholen zijn na drie lockdowns opnieuw de dupe terwijl zij zich dag in dag uit inzetten om de kinderen te leren zwemmen" volgens Shiva de Winter voorzitter NSWZ.

Door: Nationale Onderwijsgids