16.000 deelnemers voor pilot met sneltesten tijdens Nationale Museumweek

Tijdens de Nationale Museumweek hebben ongeveer 16.000 mensen gebruik gemaakt van de mogelijkheid een museum te bezoeken. Dat was onderdeel van de pilot met sneltesten, waaraan de Museumvereniging in opdracht van het ministerie van OCW meedeed. De pilot is nu afgerond en het openingsplan van het kabinet biedt perspectief voor álle musea om weer open te gaan voor publiek: met het protocol en zonder testdrempel. Dit meldt de Museumvereniging.

Tijdens de pilot met sneltesten is van de 37.000 kaarten bijna de helft geboekt, namelijk 16.000 stuks. Dat meldt de Museumvereniging, die de pilot in opdracht van het ministerie van OCW realiseerde. Met deze pilots onderzoekt het kabinet of de maatschappij zo eerder én meer open kan. Dat aan heropening behoefte is, bleek: mensen die afgelopen week een museum bezochten, waren opgelucht en in jubelstemming. Ook de betreffende musea zijn blij eindelijk weer bezoek te ontvangen.

Testmaatschappij

De Museumvereniging vindt het bemoedigend dat zoveel mensen naar het museum willen. Toch waren er ook reacties dat mensen de verplichte sneltest en de afstand tot testlocaties als drempel ervaren. Mensen vinden sneltesten onnodig, omslachtig of tijdrovend, of hebben principiële bezwaren tegen een ‘testmaatschappij’. Andere mensen gaven aan liever te wachten tot museumbezoek zonder sneltest kan, mede omdat het openingsplan van het kabinet daarop zicht geeft.

Coronaprotocol

Ook musea en de Museumvereniging zelf vinden dat musea veilig open kunnen met het coronaprotocol: er zijn geen besmettingen in musea gemeld. De Museumvereniging pleit daarom voor heropening van de musea zónder verplichte sneltest. Musea hebben vorig jaar, toen ze nog open waren, bewezen dat veilig bezoek zeer goed mogelijk is. Ook bezoekers ervaren musea als veilig, bleek uit onderzoek dat onderzoeksbureau Validators in opdracht van de Museumvereniging deed.

Door: Nationale Onderwijsgids