SER adviseert: investeer nu in leren en ontwikkelen

Het aantal mensen zonder werk is in korte tijd schrikbarend gestegen en zal naar verwachting nog verder toenemen. Om dit tegen te gaan is opleiding voor werkenden en (nog) niet werkenden cruciaal. Er bestaat echter nog geen duidelijk overzicht van het opleidingsaanbod en de financieringsmogelijkheden daarvan. Dit constateert de SER in het advies ‘private scholingsmiddelen’. Volgens de SER moet er een toegankelijk digitaal overzicht komen waarin zichtbaar is welke budgetten er voor scholing beschikbaar zijn. Dit meldt de SER.

Ook roept de SER het kabinet op om door te pakken en te investeren in een solide infrastructuur om leren, ontwikkelen en van werk-naar-werk trajecten optimaal mogelijk te maken. Vanuit de overheid en de sociale partners is een stevig crisis- en herstelpakket opgezet om te investeren in van-werk-naar-werktrajecten, inclusief opleiding en omscholing. Dit is een belangrijke stap.
 

Advies private scholingsmiddelen

Er is grote behoefte aan goede en betrouwbare informatie over zowel publieke als private scholingsmogelijkheden en de financiering daarvan voor werkenden en (nog) niet werkenden. Dit constateert de SER in het advies waarin hij is gevraagd hoe private scholingsmiddelen zichtbaar kunnen worden gemaakt. Het aanbod aan opleidingen is groot en er zijn veel verschillende potjes en budgetten om scholing mee te betalen. 
 

Digitaal overzicht van alle scholingsmogelijkheden en middelen nodig

Volgens de SER moet er een digitaal overzicht komen, waarin ook zichtbaar wordt gemaakt welke budgetten er beschikbaar zijn om scholing te betalen. Een dergelijk digitaal scholingsoverzicht is toegankelijk voor laaggeletterden en voor mensen die niet digitaal vaardig zijn. De informatie moet actueel zijn en van hoge kwaliteit en het moet aansluiten op de behoefte in de arbeidsmarkt.
 
Om iedereen te laten profiteren van scholingsmogelijkheden en budgetten is ook een ondersteunende infrastructuur nodig. Het scholingsportal kan een belangrijk instrument zijn in het bevorderen van een leercultuur, naast onder andere goede ondersteuning, loopbaanadvies en voldoende mogelijkheden en middelen om al werkend te kunnen leren. Volgens de SER levert de combinatie van meer inzicht met ondersteuning en advies meer effect op voor een leercultuur. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids