KNAW-webinar: Wat hebben universiteiten nodig? 40 stellingen over wetenschap

Het is al jaren onrustig aan de Nederlandse universiteiten. Daarom hebben drie hoogleraren onlangs een pamflet '40 stellingen over de wetenschap' gepubliceerd, waarin ze inhoudelijke stelling nemen over wat een universiteit zou moeten zijn. Zij pleiten voor een andere en betere financiering van universiteiten en een democratischer intern bestuur. Dit meldt de KNAW.

In dit webinar gaan de auteurs van het pamflet in gesprek met kernspelers uit het Nederlandse universitaire veld. Er zal ook ruimschoots gelegenheid zijn voor vragen vanuit het publiek.  
 
Ingrid Robeyns, hoogleraar ethiek van instituties aan de Universiteit Utrecht, Rens Bod, hoogleraar computationele en digitale geesteswetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam en Remco Breuker, hoogleraar Koreastudies aan de Universiteit Leiden zijn aanwezig als sprekers.
 
Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU, Stan Gielen, voorzitter NWO, Rianne Letschert, rector magnificus Universiteit Maastricht en Ineke Sluiter, president van de KNAW geven een reactie.
 

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over dit webinar is te vinden op de website van de KNAW. Deelname is gratis, maar aanmelding is noodzakelijk via het aanmeldformulier.
 
Door: Nationale Onderwijsgids