14 oktober 2020: Onderwijsconferentie Genderwijs

Op woensdag 14 oktober 2020 organiseert Stichting School & Veiligheid de onderwijsconferentie Genderwijs voor onderwijsprofessionals (po, vo en mbo). In deze eerste editie wordt gesproken over onderwijs waarin de kijk op jongens en meiden bewust (g)een rol speelt. Wat kom je tegen in de dagelijkse praktijk? Dit meldt Stichting School & Veiligheid.

Een scala van onderwerpen komt aan bod. Van de invloed van gendernormen op de sociaal-emotionele ontwikkeling op jonge leeftijd, tot de invloed op studie- of beroepskeuze op latere leeftijd. Deelnemers wordt nadrukkelijk verzocht hun visie te delen.
 

Programma 

Er is een gevarieerd programma met prof. dr. Mieke van Houtte als keynotespeaker, een panelgesprek met leerlingen en de theatergroep MATROSE die verhalen uit het klaslokaal tot leven brengt. Jan Jaap Hubeek zorgt als dagvoorzitter voor de nodige interactie met het publiek.  
 
In de interactieve workshops worden deelnemers geïnspireerd en maken ze kennis met praktische tools die ze direct op school kunnen inzetten. Natuurlijk is er ruimte om te netwerken en contacten te leggen met collega’s tijdens deze dag. De aanbevelingen die uit deze conferentie voortkomen worden aangeboden aan minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen, Ingrid van Engelshoven. 
 

Voor wie?

De onderwijsconferentie Genderwijs is bedoeld voor leraren, intern begeleiders, vertrouwenspersonen en schoolleiders in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs. Ook opleiders en studenten van pabo’s en lerarenopleidingen zijn welkom. 
 
Meer informatie is hier te vinden.
 
Door: Nationale Onderwijsgids