Huur rijksmusea opgeschort met drie maanden

De huur van rijksgesubsidieerde musea wordt met drie maanden opgeschort. Hiermee wordt hen financiële ruimte geboden ten tijde van de coronacrisis. De maatregel is onderdeel van een aanvullend pakket voor de cultuur- en creatieve sector, waarover minister Van Engelshoven (Cultuur) vandaag een brief aan de Tweede Kamer stuurde. Dit meldt Rijksoverheid.

De coronacrisis heeft grote gevolgen voor de culturele en creatieve sector, nu ook deze voor een groot deel tot stilstand zijn gekomen. Samen met vertegenwoordigers uit de cultuur- en creatieve sector, rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies is gekeken naar een passend pakket dat tegemoetkomt aan de noden. Minister Van Engelshoven: ‘’Het culturele leven is voor een groot deel tot stilstand gekomen. Zo hebben musea, theaters en monumenten hun deuren gesloten, maar ook filmproducenten, architecten en fotografen krijgen minder opdrachten.’’
 

Huur rijksgesubsidieerde musea opgeschort 

Om rijksgesubsidieerde musea op de korte termijn meer financiële ruimte te geven is met het Rijksvastgoedbedrijf afgesproken om de musea die hun panden huren van het Rijksvastgoedbedrijf een huuropschorting van drie maanden te geven. Dat betekent dat zij op een later moment hun huur kunnen voldoen. Tevens worden gemeenten en provincies opgeroepen om dit voorbeeld te volgen en te onderzoeken hoe zij instellingen tegemoet kunnen komen in de betaling van huur.
 

Subsidies worden vooruitbetaald en lopen door

Minister Van Engelshoven regelt verder dat culturele instellingen die vallen onder de zogeheten ‘basisinfrastructuur’, wanneer gewenst nu al subsidiegeld overgemaakt krijgen dat ze normaal gesproken pas in het derde kwartaal van dit jaar zouden ontvangen. Door dit geld eerder vrij te maken komen voor deze instellingen meer liquide middelen beschikbaar, waardoor ze bijvoorbeeld hun verplichtingen aan freelancers en zzp’ers kunnen nakomen. Ook gemeenten kijken of ze op deze manier om kunnen gaan met voorschotten.
 
Daarnaast laat het ministerie van OCW haar subsidies doorlopen. Deze worden niet gekort wanneer blijkt dat voorgenomen prestaties niet worden gehaald vanwege het coronacrisis. Ook de rijkscultuurfondsen, gemeenten en provincies volgen deze maatregel. Voor projectsubsidies en gesubsidieerde activiteiten geldt hetzelfde.
 

Verkochte toegangskaarten

Momenteel wordt er in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en het ministerie van Volksgezondheid gekeken hoe de terugbetaling van gekochte kaartjes in de cultuur- en evenementensector vormgegeven kan worden. Specifiek het idee van terugbetaling in de vorm van vouchers wordt hierbij uitgewerkt. 
 
Door: Nationale Onderwijsgids