Normal_taal__alfabet__letters

In de gemeente Kampen krijgen veertig statushouders op een vernieuwende manier taalles. De gemeente is één van de vijf gemeenten die door de Rijksoverheid is gekozen voor een landelijk proefproject op het gebied van inburgering. In een nieuw programma wordt het taalniveau verhoogd naar mbo-3 niveau. Hierdoor maken de statushouders meer kans op de arbeidsmarkt. Voor de proef is de gemeente gaan samenwerking met W en L Opleidingen. Dit melden het AD en gemeente Kampen.

Inburgering

Met de proef wordt voorgesorteerd op wetswijzigingen die in 2021 van kracht zullen gaan. Door deze wijzigingen worden gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Nu valt dat nog onder de Rijksoverheid. Ook zal de taaleis in 2021 verscherpt worden. De verplichte inburgering voor mensen die in Nederland komen wonen leidt op tot taalniveau A2, maar als mensen op zoek gaan naar werk blijkt dit niveau meestal te laag. Daarom is vanaf 2021 niveau B1 verplicht, wat overeenkomt met ongeveer MBO-3. 
 

B1-niveau

Mariska Weijmer, eigenaar van W en L, schreef een programma voor de proef, dat is goedgekeurd door de overheid. De gemeente ontvangt hiervoor 175.000 euro. “Waar wij zelf benieuwd naar zijn is of we de statushouder binnen de gestelde tijd op weg kunnen helpen naar het gewenste B1-niveau. Het is in ieder geval een mooie uitdaging ”.
 
Tijdens de proef zullen twee ideeën worden onderzocht. Er wordt achterhaald of het vereiste niveau bereikt kan worden door het geven van meer taallessen. Ook wordt ingezet op het leveren van maatwerk, waarbij de optie om meer vakken toe te voegen bestudeerd wordt, zoals rekenvaardigheden, digitale vaardigheden en leren studeren. 
 

Door: Nationale Onderwijsgids