Logo_liliane_fonds

Het Liliane Fonds biedt gratis gastlessen aan die een invulling geven aan Wereldburgerschap en aansluiten bij andere kerndoelen van het primair onderwijs. Leerlingen leren door de interactieve lessen anders te kijken naar de wereld om hen heen. Ze leren bijvoorbeeld over hoe je leven eruitziet wanneer je een handicap hebt of opgroeit op een van de armste plekken op aarde. Dit meldt het Liliane Fonds.

De gastlessen zijn bedoeld voor groepen in zowel de midden- als bovenbouw. Een gastles duurt ongeveer een uur.
 
De lessen zijn gratis en worden door getrainde vrijwilligers gegeven, die gebruikmaken van onder meer beeldmateriaal, wereldkaarten en hulpmiddelen zoals protheses en brailleboeken. De leerlingen kunnen zelf ook aan de slag met verschillende opdrachten.
 
Het Liliane Fonds biedt drie thema’s aan waar de gastlessen over kunnen gaan:
 

Thema 1: Onderwijs en handicap

Bij dit thema staan problemen centraal die kinderen tegenkomen wanneer ze een handicap hebben en naar school willen.
 

Thema 2: Wat wil je later worden?

Bij dit thema wordt stilgestaan bij de vaag of en hoe kinderen met een handicap hun dromen waar kunnen maken.
 

Thema 3: Handicap en samenleving

Bij dit thema gaat het over de verschillen en overeenkomsten in cultuur, Rechten van het Kind en Verenigde Naties.
 
 
Door: Nationale Onderwijsgids