Logo_logo__rathenau_instituut

Hoe zorgen we dat wetenschap bijdraagt aan de uitdagingen waar de samenleving nu en straks voor staat? Daarover organiseert het Rathenau Instituut drie debatten, in samenwerking met de Onderwijsraad en AWTI. Elke avond staat een maatschappelijke uitdaging centraal die samenleving, politiek en wetenschap samen moeten aangaan. Dit meldt Rathenau Instituut.

Het eerste debat is op 9 september, 19-21 uur in de Prodentfabriek, Oude Fabrieksstraat 20, Amersfoort.
 

Debatprogramma

De wetenschap en het hoger onderwijs van Nederland staan al lange tijd aan de wereldtop. Toch is er ook werk aan de winkel. Hoe toekomstbestendig is de Nederlandse wetenschap? En wat is de maatschappelijke waarde ervan? Onderzoek van het Rathenau Instituut laat zien dat deze kanten van de wetenschap meer aandacht verdienen. Tijdens dit debat wordt met deskundigen en het publiek gesproken over werken met een doel: missiegericht werken.
 
Speciale aandacht gaat in dit debat naar onze omgang met waterveiligheid. Dat kan als inspiratiebron kan dienen. Welke rol speelde de maatschappij bij de veranderingen in ons watermanagement, ook op technisch vlak? En hoe is de daarbij opgedane kennis over water zo’n sterk kenmerk van Nederland geworden?
 
Te gast zijn:
 
  • Marjolijn Haasnoot (sr. onderzoeker bij Deltares),
  • Bas Jonkman (hoogleraar Hydraulic engineering, TU Delft),
  • Martin Schepers (programmamanager dijkversterking, Waterschap Rivierenland),
  • Karin Sluis (directeur ingenieursbureau Witteveen+Bos en Europese CEO van het jaar in 2018),
  • Jos van Alphen (sr. adviseur kennis, kwaliteit en strategie, staf Deltacommissaris),
  • Lilian van den Aarsen (directeur Kennis, innovatie en strategie ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) 
  • Stefan Kuhlmann (hoogleraar Science and technology studies, Universiteit Twente).
  • Met een inleiding door AWTI-voorzitter Uri Rosenthal en een bijdrage van de Global Shapers van het World Economic Forum
 
Het debat wordt gevoerd onder leiding van Malou van Hintum.
 
Het tweede debat is op 30 september in Ede. Dan staat de kringlooplandbouw als casus voor wetenschap met impact centraal. Het derde debat is op 28 oktober in Utrecht. Dan wordt de balans tussen onderzoek en onderwijs onder de loep genomen.
 
Door: Nationale Onderwijsgids