Normal_gepest

In het onderwijs, de kinderopvang, gezondheidszorg, hulpverlening en de justitiële sector wordt nog weinig gebruikgemaakt van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Er komt daarom een meldcodetour door Nederland, die georganiseerd wordt door Regioplan en VNG Congressen, op aanvraag van het ministerie van VWS. Dit meldt Regioplan.

In de periode augustus 2019 tot oktober 2020 zullen 28 regionale bijeenkomsten plaatsvinden. Honderden professionals krijgen informatie over de toepassing van de meldcode. Tevens worden ze in de gelegenheid gesteld hiermee te oefenen.
 
Het doel van de bijeenkomsten is dat professionals huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk kunnen signaleren en er op adequaat op reageren.
 
Door: Nationale Onderwijsgids