Normal_ict__digitaal

Gisteren maakte het Centre for BOLD Cities de eerste resultaten bekend van het onderzoek ‘Jouw Buurt, Jouw Data’ dat begin oktober tijdens Weekend van de Wetenschap is gestart. Middels een online game krijgt het onderzoeksteam inzicht in hoe Nederlanders omgaan met hun persoonlijke gegevens. Tegelijkertijd maken zij het publiek ook bewuster van de plekken waar gegevens over hen verzameld worden en de manier waarop dit gebeurt. Uit de eerste resultaten blijkt dat het databewustzijn van de meeste deelnemers nog niet heel groot is.  Dit meldt Weekend van de Wetenschap.

In de interactieve game worden tijdens een wandeling door een digitale stad verschillende dataverzamelingspunten getoond, zoals bijvoorbeeld verkeerslussen en slimme lantaarnpalen. Van de ruim 1500 deelnemers herkent slechts 15 procent minimaal 15 van de 20 datapunten. Van die 15 procent blijkt de helft zijn/haar persoonlijke gegevens regelmatig te delen. Veel deelnemers zijn bereid tot het delen van hun persoonlijke gegevens als ze hier iets voor terugkrijgen. Maar liefst 75 procent van de jongeren laat bijvoorbeeld het paspoort scannen in ruil voor toegang tot een evenemententerrein.
 
De onderzoekers hopen met behulp van de resultaten uit de game meer representatieve uitspraken te kunnen doen over hoe de Nederlandse bevolking omgaat met privacy. Om verschillen of overeenkomsten te kunnen meten tussen bijvoorbeeld jong en oud of stads- of dorpsbewoners zijn er meer deelnemers nodig. Met name mensen boven de 60 jaar worden aangemoedigd om de game te spelen en mee te doen aan het onderzoek. Deelnemen aan de game kan via www.jouwbuurtjouwdata.nl. 
 
Liesbet van Zoonen, wetenschappelijk directeur van het Leiden-Delft-Erasmus Centre for BOLD Cities: “We hopen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de kennis en het gedrag van Nederlanders op het gebied van digitale technologieën en datastromen in hun eigen omgeving. Met de resultaten willen we activiteiten door het hele land gaan organiseren en lespakketten samenstellen die erop gericht zijn om de datawijsheid onder de Nederlanders te vergroten. Zo hopen we dat iedereen weet wat er gebeurt met onze data én hoe we onze persoonlijke gegevens het beste kunnen beschermen.”
 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Centre for BOLD Cities, een samenwerking van de Universiteit Leiden, TU Delft en Erasmus Universiteit en is ontwikkeld in het kader van Weekend van de Wetenschap. Het onderzoek, dat 1 oktober 2018 is gelanceerd door minister Van Engelshoven van Onderwijs, loopt nog tot begin oktober 2019.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids