Normal_museumkaart

Het aantal museumbezoeken is de afgelopen vier jaar met 30 procent gestegen. In 2018 gingen bijna 1,4 miljoen Museumkaarthouders met hun Museumkaart naar een museum. Tien procent van hen is jonger dan 12 jaar. Dit meldt de Museumvereniging.

In 2018 gingen bijna 1,4 miljoen Museumkaarthouders gemiddeld ruim zes keer per jaar met hun Museumkaart naar een museum. In totaal brachten zij 8,9 miljoen museumbezoeken. De Nederlandse musea ontvangen daarvoor een vergoeding van circa 60 miljoen euro.
 

Museumkids

Ook het aantal Museumkids dat naar musea gaat blijft groeien. Ongeveer 10 procent van de Museumkaarthouders is jonger dan 12 jaar en dat geldt ook voor het aandeel dat zij hebben in het aantal museumbezoeken. Nu steeds meer gezinnen een Museumkaart hebben, verandert het profiel van de kaarthouder wat leeftijd, inkomen en opleiding betreft. Dat profiel wordt meer divers en dat is een heel positieve ontwikkeling. Bovendien begint een sterkere binding met museale collecties telkens weer bij de jongste generaties.
 
Vele musea presenteren deze periode positieve en groeiende bezoekcijfers. Er is grote concurrentie als het gaat om vrijetijdsbesteding. Daarom is het niet vanzelfsprekend dat zoveel mensen elk jaar weer naar een museum gaan.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids