Normal_letters__taal__alfabetisering__schrijven__lezen

Bestuurders van Noordoost Nederland hebben gisteren een convenant ondertekend waarin ze afspreken samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal. Het Nedersaksisch is een volwaardig en zelfstandig onderdeel van de taalsystematiek in Nederland en kent 7 hoofdvarianten, waaronder het Twents, Sallands en Gronings, en heeft in Nederland naar schatting anderhalf miljoen sprekers. Dit meldt Rijksoverheid.

 
“Eigen taal heeft waarde voor mensen”, vindt minister Ollongren. “Zo bindt het Nedersaksisch mensen in de diverse regio’s: van Zwolle tot Doetinchem, van Stellingwerf tot Almelo. Vandaag zeggen wij tegen hen: we vinden het behoud van jullie streektaal belangrijk.” Het Nedersaksisch wordt gesproken in Groningen, Drenthe, Overijssel, Noordoost Veluwe, de Achterhoek en in de gemeenten Oost- en Weststellingwerf (provincie Friesland).
 
Overheden zullen voortaan hun inzet op de streektaal meer op elkaar afstemmen om zo van elkaars goede voorbeelden te leren. Ook gaan de overheden kijken hoe ze samen kunnen optrekken richting de Nedersaksisch sprekende regio’s in Noordwest Duitsland en de Europese Unie.
 
Met de ondertekening gaat de deur open voor rijkssubsidies voor projecten in de Nedersaksische taal. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om lessen op school in het Nedersaksich of Nedersaksische kunstprojecten. Verder komt er jaarlijks een bijeenkomst rond een actueel thema, gekoppeld aan één van de streektaalfestivals in de regio's.
 
Door: Redactie Nationale Onderwijsgids