Groot tekort aan studentenwoningen: LSVb roept minister Ollongren op tot actie

De PvdA, GroenLinks en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) willen dat minister Ollongren nog dit najaar komt met een plan om het enorme tekort aan studentenwoningen aan te pakken. In de grote studentensteden zijn amper meer woningen te vinden waar studenten gedurende hun studententijd kunnen wonen. En waar dat nog wel mogelijk is rijzen de prijzen de pan uit. Bovendien hebben veel studenten te maken met foute pandjesbazen waar de kwaliteit van de woning vaak ver beneden peil is. Dit meldt LSVb.

Tijdens de coronacrisis is naar voren gekomen hoe belangrijk het is om een eigen plek te hebben. Met het nieuwe studiejaar in aantocht worden we met de neus op de grote tekorten in de studentenhuisvesting gedrukt. Daarom roepen PvdA, GroenLinks en LSVb minister Ollongren op om dit najaar met de behandeling van de woonbegroting met een fonds te komen waaruit versneld extra studentenwoningen kunnen worden neergezet. 

Huisjesmelkers

Door het grote tekort aan studentenhuisvesting blijven studenten vaak gedwongen langer bij hun ouders wonen. Met name voor studenten die verder weg wonen van de stad waar ze studeren heeft dat een enorme impact. Ook maken pandjesbazen misbruik van het enorme tekort door exorbitante huren te vragen voor vaak woningen van slechte kwaliteit. Studenten betalen vaak honderden euro’s te veel per maand. Met stijgende studentenaantallen wordt dit probleem de komende tijd alleen maar groter terwijl studentenhuisvesting nu te vaak als een bijzaak wordt gezien. Eerder pleitte LSVb al voor een huisjesmelkersboete.

Groot tekort aan studentenwoningen

De woningcrisis in Nederland raakt iedereen. Studenten die vaak voor het eerst op zichzelf willen gaan wonen mogen niet de dupe worden van het grote tekort aan woningen. Voor een volledige studie-ervaring moet een betaalbare kamer in de stad waar je studeert bereikbaar zijn.

De PvdA- en GroenLinks-fracties in de Tweede Kamer hebben ondertussen Kamervragen gesteld en de minister opgeroepen om actie te ondernemen.

Door: Nationale Onderwijsgids