Normal_meisje_tiener_jongere_lezen_boek

Op donderdag 13 december houdt Stichting Lezen een congres over het belang van leesmotivatie. Onder leiding van auteur en filosoof Stine Jensen geven diverse deskundigen lezingen over het belang van leesmotivatie maar vooral ook over hoé je van kinderen gemotiveerde lezers maakt. Dit meldt Stichting Lezen.

Wat is het geheim van succesvolle leesbevordering? Leesmotivatie. Wanneer de leesvlam bij kinderen eenmaal goed brandt, dooft deze niet zo snel meer uit. Leesmotivatie zet een positieve leesspiraal op gang: een kind dat graag leest, leest meer en beter en grijpt daardoor ook weer sneller opnieuw naar een boek.

Programma congres leesmotivatie

Maar hoe doe je dat, van een kind een gemotiveerde lezer maken? Tijdens het wetenschappelijk congres staat deze vraag centraal. In een plenair ochtendprogramma verkennen we wat  (lees)motivatie precies is, en zoomen we in op de leesmotivatie van de huidige generatie kinderen en jongeren.

Maarten Vansteenkiste (Universiteit Gent) zal een theoretische inleiding op motivatie verzorgen. Daarna presenteren bijzonder hoogleraren Eliane Segers (leerstoel lezen en Digitale Media) en Roel van Steensel (leerstoel Leesgedrag) de resultaten van recent Nederlands leesmotivatieonderzoek. In de deelsessies in de middag bespreken diverse wetenschappers hoe we kinderen en jongeren kunnen laten uitgroeien tot gemotiveerde succesvolle lezers. Auteur, filosoof en programmamaker Stine Jensen presenteert het congres. Edith Bosch, voormalig topsporter en winnaar van Expeditie Robinson 2013, zorgt voor een inspirerende afsluiting.

Voor wie

Het congres is bedoeld voor alle wetenschappers, beleidsmakers, schoolleiders, educatief specialisten, taal- en leescoördinatoren, uitgevers, boekhandelaren, bibliotheekmedewerkers, docenten basis- en voortgezet onderwijs en andere geïnteresseerden die meer willen weten over het hoe en waarom van leesmotivatie.

Meer informatie op www.lezen.nl

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids