Normal_arts-man-betuurder-papier-werk

Bedrijven die werknemers aan cursussen laten deelnemen, besteden in doorsnee 1.000,- euro per cursist per jaar. Bedrijven in de delfstoffenwinning geven het meest uit aan cursussen en bouwbedrijven het minst. Dat meldt het CBS in een onderzoek naar bedrijfsopleidingen.

In 2015 ging bij 76 procent van de Nederlandse bedrijven personeel op cursus, zo blijkt uit het onderzoek. Grote bedrijven laten hun personeel vaker op deze manier bijscholen (96 procent) dan middelgrote (89 procent) en kleine bedrijven (72 procent). Grote bedrijven geven 1.100 euro per cursist per jaar uit, middelgrote en kleine bedrijven 1.000,- euro.

In 2015 besteedden bedrijven in de delfstoffenwinning in doorsnee 2.800,- euro per cursist, het meest van alle bedrijfstakken. Bovendien laten bedrijven in deze bedrijfstak hun personeel het vaakst een cursus doen en hieraan ook de meeste uren besteden. Horeca- en bouwbedrijven geven het minst uit aan cursussen, respectievelijk 700,- en 600,- euro per deelnemer.

Ongeveer 17 procent van de bedrijven ontving in 2015 subsidies of andere bijdragen voor de bekostiging van bedrijfsopleidingen. Van hen ontving 73 procent een uitkering van een opleidingsfonds. Vooral de middelgrote en kleine bedrijven financieren cursussen hieruit. Overheids- en EU-subsidies worden juist meer gebruikt door grote bedrijven. Grote bedrijven profiteren bij de scholing van personeel ook vaker van belastingmaatregelen, zoals vrijstellingen.

Zo’n 70 procent van de bedrijven die cursussen aanboden werkte samen met externe cursusaanbieders. Het merendeel hiervan schakelde particuliere opleidingsinstituten in. Daarna volgen cursussen bij leveranciers en/of moeder- en dochterbedrijven (25 procent) en mbo-instellingen met 23 procent. Vooral grote bedrijven schakelen mbo-instellingen, hogescholen en universiteiten in.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids