Normal_lezen__studeren__boek__huiswerk__student

In het nieuwe jaar geeft Paula Gouw een lezing over de invloed van emoties die volwassenen ervaren bij het leren lezen op latere leeftijd. Zij gaat daarbij in op de vraag wat laaggeletterdheid met iemand doet en welke ervaringen uit het verleden hierin mogelijk een rol spelen. De lezing vindt plaats op disndag 16 januari, van 19.00 tot 21.00, uur in studiecentrum Eindhoven. Dat meldt de Open Universiteit.

Minder goed of niet kunnen lezen en schrijven brengt voor de meeste mensen grote gevolgen met zich mee. In Nederland hebben zo’n 1,3 miljoen mensen tussen de 16 en 65 jaar problemen met lezen en/of schrijven. Tweederde daarvan is van Nederlandse komaf, maar durft er niet voor uit te komen uit angst of schaamte. Deze groep mensen is vaak minder sociaal actief en minder zelfredzaam. Ook leeft deze groep vaker ongezonder dan mensen die wel kunnen lezen en schrijven.

De vraag is of deze mensen zelf van mening zijn dat ze een probleem hebben door hun moeilijkheden met lezen en schrijven. Enkele andere vragen die tijdens de lezing centraal staan zijn: Hoe kan het dat niet iedereen een cursus volgt? In hoeverre speelt het verleden hierbij een rol? Ook gaat Gouw in op de vraag hoe makkelijk oogbewegingen te meten zijn om vast te kunnen stellen dat iemand laaggeletterd is.

De impact van laaggeletterdheid staat centraal tijdens de lezing. Hierbij wordt speciaal gekeken naar de rol van emoties en wat docenten kunnen doen. Gouw is buitenpromovendus Onderwijswetenschappen bij het Welten-instituut van de Open Universiteit. Zij onderzoekt problemen, barrières en emoties die volwassenen tijdens het leren lezen op latere leeftijd ervaren. Aanmelden voor de lezing kan via eindhoven@ou.nl  of via telefoonnummer 040-7600820. Het bijwonen van de lezing is gratis.

Door: Redactie Nationale Onderwijsgids